Rejestracja online:

Rejestracja na Konferencję odbywa się w formie elektronicznej.

Koszt Konferencji dla Uczestników uzależniony jest od grupy oraz terminu dokonania rejestracji.

Rejestracja wczesna prowadzona jest do dnia 30.11.2017 roku

Po dokonaniu zgłoszenia, na adres e-mail wskazany przy rejestracji wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji wraz ze wskazaniem konta bankowego oraz kwoty. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 3 dni roboczych od momentu dokonania rejestracji.

W przypadku wpłat dokonanych w późniejszym terminie - Organizator nie gwarantuje miejsca na Liście Uczestników Konferencji.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

64124022941111000037233132

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej

31-068 Kraków, ul. Stradomska 11

z dopiskiem: Imię, Nazwisko Uczestnika