Klinika Ginekologii i Onkologii

Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM

Tradycje Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM sięgają roku 1780. W tym roku z Krakowskiej Katedry Chirurgii wyodrębniona została pierwsza w Polsce katedra położniczo - ginekologiczna. 

Klinika Ginekologii i Onkologii jest największą z czterech Klinik w strukturze Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM. Zlokalizowana jest w budynku, pod budowę którego kamień węgielny wmurował 28 kwietnia 1921 roku Naczelnik Państwa Polskiego, marszałek Józef Piłsudzki. 

Uroczyste otwarcie nastąpiło 7 XI 1936 r. Była to wówczas jedna z najnowocześniejszych klinik ginekologiczno-położniczych w Polsce i całej Europie. 

W roku 2016 zakończono gruntowną modernizację Kliniki, w skład której wchodzi aktualnie jeden z najnowocześniejszych ginekologicznych bloków operacyjnych. W Klinice codziennie przeprowadzanych jest planowo 15 zabiegów operacyjnych oraz 10 procedur diagnostyczno - terapeutycznych. 

Działalność naukowa Kliniki Ginekologii i Onkologii koncentruje się na patogenezie, diagnostyce i leczeniu nowotworów żeńskiego narządu płciowego, zaburzeniach rozwojowych narządu płciowego oraz etiologii i nowoczesnych sposobach leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu.
Działalność diagnostyczno-lecznicza Kliniki Ginekologii i Onkologii UJ CM obejmuje kompleksowe leczenie chorób nowotworowych narządów płciowych u kobiet, diagnostykę i leczenie zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej i wad rozwojowych narządu rodnego. 

W Klinice wykonywane są wszystkie zabiegi operacyjne stosowane we współczesnej ginekologii, najczęściej z zastosowaniem technik małoinwazyjnych tj. laparoskopii, histeroskopii i ultrasonografii zabiegowej. Ponadto w Klinice opracowuje się i wprowadza najnowsze metody diagnostyki minimalnie inwazyjnej w oparciu o ultrasonografię trójwymiarową. 

Klinika we współpracy i pozostałymi klinikami uniwersyteckimi Collegium Medicum UJ specjalizuje się w kompleksowym leczeniu i opiece nad kobietą ciężarna z chorobą nowotworową. 

Na bazie Kliniki działa Uniwersytecka Szkoła Endoskopii , wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt do szkolenia lekarzy w laparoskopii i histeroskopii oraz ultrasonografii zabiegowej.
Klinika Ginekologii i Onkologii jako pierwsza w Polsce uzyskała akredytację Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, co świadczy o wysokim standardzie leczenia i szkolenia w zakresie ginekologii onkologicznej.

Fundacja na rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej

Fundacja na rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej powstała w 1999 r. przy Klinice Ginekologii i Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie, podejmowanie działań i współpracy szczególnie z osobami i środowiskami zaangażowanymi w zwalczanie chorób nowotworowych kobiecego narządu rodnego i raka piersi.

Fundacja organizuje szereg specjalistycznych kursów. Ma na swoim koncie organizację dziesiątków kursów z zakresu kolposkopii, cytologii, leczenia operacyjnego chorób nowotworowych kobiecego narządu rodnego, jak i piersi oraz licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Celem prowadzonych kursów i konferencji jest podniesienie kompetencji oraz umiejętności kardy medycznej w trosce o najwyższe dobro i zdrowie pacjentów.

http://frog.krakow.pl/